Mapy na cestě

Popis programu, Ovládání programu, Licenční podmínky, Cena licence

Popis funkcí programu

Obrázek Mapy na cestě

Nejdříve začnu filosofií programu. Program Mapy na cestě je založen na myšlence, že pokud potřebujete pro svou vlastní osobní potřebu vytisknout mapu jen určité menší oblasti (např. turistickou, cyklo, auto), pak nejjednodušší a nejlevnější způsob je ji najít na mapovém portálu. Když si ji chcete vytisknout, tak lze obvykle vytisknout pouze malý výřez ve špatném rozlišení.

Řešením je použít "printscreen" obrazovky (uložit plochu displeje do schránky), obrázek uložit na disk. Poukládat si tímto způsobem žádanou oblast mapy a poté ji jen v nějakém programu složit do jednoho obrázku zabere ohromné množství času a dá velké úsilí. A od toho jsou tu Mapy na cestě, které tuto zdlouhavou práci udělají za Vás. Pozor ale na licenční ujednání toho kterého serveru. Ne každý dovoluje užívat jejich mapy k nekomerčním účelům (ke komerčním účelům je striktně zakazují všechny). Za použití programu Mapy na cestě v rozporu s licenčnímu ujednáními vlastníka mapových podkladů autor nenese odpovědnost.

Ovládání programu

Spusťte program Mapy na cestě a ve Vašem internetovém prohlížeči si zobrazte nějaký mapový portál s Vaší žádanou mapou. Mějte na paměti, že program začne posunovat mapu směrem nahoru a doleva. První snímek mapy tedy nastavte na nejjihovýchodnější bod mapy, kterou chcete uložit.

Abyste dokázali program správně ovládat, vysvětlím způsob posunování map. Program mapy posunuje mapu podobně jako uživatel - program klikne na mapu, posune ji myší nahoru nebo dolů a myš zase uvolní. Proto je nutné, abyste během ukládání map nehýbali s myší.

Jakým způsobem program pozná, kterou část obrazovky má snímat? Pozná to tak, že uživatel přesune okno program nad otevřenou mapu v internetovém prohlížeči, okno programu zmenší či zvětší tak, aby leželo pouze nad mapou (nesmí tedy zasahovat do různých ikon, obrázků či tlačítek které mapové servery poskytují k oddálení mapy, zobrazení měřítka, různých popisků a tak podobně - raději ponechte větší mezeru od těchto objektů), a poté stiskne tlačítko 1 v programu Mapy na cestě. Program zaznamená souřadnice plochy, které má ukládat do obrázků.

Nyní stačí zadat počet obrázků, které chcete snímat. Jak již bylo řečeno, program obrázky zachycuje nahoru a doleva (na sever a na západ). Dál klikněte na tlačítko č. 3. Objeví se okno, které Vás upozorní, že začne zachycování obrázků. To odklikněte a poté přestaňte hýbat myší. K ukončení činnosti se zobrazí červené tlačítko STOP. To stiskněte, jen pokud chcete zachycování přerušit. V opačném případě počkejte, než program činnost ukončí.

Výsledkem je jeden velký obrázek mapy. Program se zeptá, jestli jej chcete zobrazit ve výchozím prohlížeči.

Unikátnost programu je dále v tom, že program uživateli umožňuje vytvořit si obdobu autoatlasu buď v programu MS Word, anebo ve formátu PDF. Vstupem je tedy obrázek, který program na základě vhodně zadaného měřítka rozřeže na menší obrázky, které vloží do programu MS Word. Na okraje jednotlivých stránek vloží čísla stran, kde mapa pokračuje - tedy řešení totožné, jak je znáte z automap.

Tímto způsobem si tedy za minimální náklady v porovnání s nákupem mapy z obchodu (pouze náklady za tisk) jste schopni vytvořit i relativně rozsáhlou a přehlednou mapu jakéhokoli koutu světa dle svých aktuálních potřeb.

Jako ukázku bych Vám zde předvedl obrázek, který jsem musel z důvodu ochrany autorských práv rozostřit. Nicméně takto vypadá obrázek a takto pak vypadá tento obrázek v poměru 1:1 ve Wordu.

Licenční podmínky

Licence k tomuto programu se poskytuje jako licence nevýhradní.

Můžete si z těchto stránek stáhnout 21 denní demoverzi, která se vložením správného registračního jména a hesla stane plnou verzí.

Zde je licenční smlouva.

Pro objednání licence prosím pokračujte na tuto stránku.

Cena licence

Cena licence je 139,- Kč.