Konverze na cestě

Popis programu, Licenční podmínky, Cena licence

Popis funkcí programu

Obrázek Evidence na cestě hlavní okno.Konverze na cestě slouží k vedení evidence provedených konverzí, neboť tato povinnost vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

S tímto právním pomocníkem je vedení evidence konverzí hračkou, zasílání měsíčních výkazů je totiž zautomatizováno.

Obrázek Evidence na cestě okno uživatele.Postup jak začít práci s programem. V druhé záložce si vytvořte osobu, která provádí konverze. Zadejte požadované údaje a uložte. Nyní můžete začít evidovat konverze.

Obrázek Evidence na cestě hlavní okno.Vraťte se do první záložky. Začněte stisknutím tlačítka přidat. Automaticky se vyplní pořadové číslo. Pořadové číslo je tvořeno rokem a číslem provedené konverze v jednotlivém roce. První pořadové číslo v roce 2011 tedy bude 2011-1. V roce 2012 bude pořadové číslo znovu 2012-1. Pokud chcete změnit pořadové číslo (např. dopsat provedené konverze z minulého roku), klidně jej změňte.

Dále vyplňte požadované údaje. Tlačítka uvedená u označení vstupu jsou jakousi šablonou, abyste nemuseli vypisovat vždy celé označení vstupu.

Obrázek Evidence na cestě okno exportu. Toto okno slouží k exportu provedených konverzí. Program umí exportovat údaje do MS Excel. Vyberte tedy nejdříve období, za které chcete export provádět. Tlačítkem do konce měsíce se nastaví datum "do" na poslední den počátečního měsíce.

Pokud necháte zatrženou možnost odeslat emailem, tak se prostřednictvím výchozího poštovního klienta vytvoří nový email a jeho přílohou se stane vyexportovaný seznam provedených konverzí.

Máte také možnost nechat si exportované konverze uložit do souboru xls na disk.

Licenční podmínky

Licence k tomuto programu k evidenci konverzí se poskytuje jako licence nevýhradní, časově neomezená.

Můžete si z těchto stránek stáhnout 21 denní demoverzi, která se vložením správného registračního jména a hesla stane plnou verzí.

Zde je licenční smlouva.

Pro objednání licence prosím pokračujte na tuto stránku.

Cena licence

Cena licence je 389,- Kč.

Novinky ve verzích