Registrace | Advokátní Kalkulačka

Uživatelské jméno: (min. 3 znaky, bez mezer, bez diakritiky)
Heslo:
Potvrzení hesla:
Email:
Kontrolní otázka - kolik je devět mínus dva (napište slovy):

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Poskytnutím osobních údajů souhlasím se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen údaje) do databáze uživatelů Advokátní kalkulačky provozovaný JUDr. Bc. Milanem Trávníčkem jakožto správcem, a s jejich následným zpracováním pro účely zaplacení roční licence k Advokátní kalkulačce, dále marketingové služby, tj. např. nabízení dalších služeb, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně na dobu 5 let, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny další údaje. Účastník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv na adrese správce bezplatně odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům (požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zpracovatel povinnen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat), právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných údajů či jejich likvidaci apod. V případě pochybností o dodržování práv správcem se účastník může na správce obrátit a požádat o vysvětlení a dále požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Právo účastníka obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů tímto zůstává nedotčeno.