Objednávka | Advokátní kalkulačka

Licence se poskytuje jako licence nevýhradní. Jedna licence opravňuje nabyvatele k používání Advokátní kalkulačky v jednu chvíli pouze v jednom prohlížeči (pokud by nabyvatel chtěl používat kalkulačku ve více prohlížečích zároveň, je nutné dokoupit další licenci - v tom případě je nutné vytvořit si druhý účet a zaplatit za tuto druhou licenci odděleně).ADVOKÁTNÍ KALKULAČKA
1.400,- Kč
Modul obsahuje výpočet nákladů řízení, advokátní tarif, cestovné a ztrátu času, soudní poplatky, lhůty, vypořádání sjm, úrok a poplatek z prodlení, adresy soudů a institucí.
INFOSOUD


Modul obsahuje evidenci a kontrolu soudních řízení na serveru Infosoud. V tomto modulu můžete evidovat libovolné množství soudních spisů. Zvolte však požadované množství, kolik spisů bude každodenně kontrolováno na změny - u těchto spisů Vám budou zasílány emailem upozornění na změny ve spisech.
Konečná cenaVáš login *
Jméno a příjmení / Obchodní firma *
Ulice *
PSČ *
Město *
IČO
Telefon:
E-mail: *

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Odesláním této objednávky objednatel prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím osobních údajů správci a zpracovateli, a právním důvodem zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů. Osobním údajem poskytnutým na základě souhlasu je "telefonní číslo". Správce osobních údajů tímto oznamuje, že ostatní poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a proto je zpracování prováděno mj. na základě tohoto právního titulu. Blíže viz. zásady ochrany osobních údajů.