Objednávka | Advokátní kalkulačka

Licence se poskytuje jako licence nevýhradní. Jedna licence opravňuje nabyvatele k používání Advokátní kalkulačky v jednu chvíli pouze v jednom prohlížeči (pokud by nabyvatel chtěl používat kalkulačku ve více prohlížečích zároveň, je nutné dokoupit další licenci - v tom případě je nutné vytvořit si druhý účet a zaplatit za tuto druhou licenci odděleně).ADVOKÁTNÍ KALKULAČKA
1.400,- Kč
Modul obsahuje výpočet nákladů řízení, advokátní tarif, cestovné a ztrátu času, soudní poplatky, lhůty, vypořádání sjm, úrok a poplatek z prodlení, adresy soudů a institucí.
INFOSOUD


Modul obsahuje evidenci a kontrolu soudních řízení na serveru Infosoud. V tomto modulu můžete evidovat libovolné množství soudních spisů. Zvolte však požadované množství, kolik spisů bude každodenně kontrolováno na změny - u těchto spisů Vám budou zasílány emailem upozornění na změny ve spisech.
Konečná cenaVáš login *
Jméno a příjmení / Obchodní firma *
Ulice *
PSČ *
Město *
IČO
Telefon:
E-mail: *

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Poskytnutím osobních údajů souhlasím se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen údaje) do databáze uživatelů Advokátní kalkulačky provozovaný Mgr. Milanem Trávníčkem jakožto správcem, a s jejich následným zpracováním pro účely vytvoření uživatelského účtu, dále marketingové služby, tj. např. nabízení dalších služeb, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně na dobu 5 let, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv na adrese správce bezplatně odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům (požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zpracovatel povinnen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat), právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných údajů či jejich likvidaci apod. V případě pochybností o dodržování práv správcem se účastník může na správce obrátit a požádat o vysvětlení a dále požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Právo účastníka obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů tímto zůstává nedotčeno.